Header Image
หน้าแรก/Home
ข่าวสารสมุนไพรและสุขภาพ
ข่าวสารการจัดการธุรกิจสปา
ข่าวสาร/กิจกรรม
สมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
ความรู้ด้านสปาเพื่อสุขภาพ
ข้อมูลด้านการแพทย์ทางเลือก
กฎหมายวิชาชีพ/สถานพยาบาล
ข้อมูลโรค/ปัญหาสาธารณสุข
สาระสมุนไพรน่ารู้
เว็บลิ้งค์/Links
เว็บบอร์ด/Board
ผู้พัฒนาเว็บไซต์/เว็บมาสเตอร์
ค้นข้อมูล/Advanced Search
ห้องสมุดออนไลน์รวมลิ้งก์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย
เว็บเครือข่าย
BanBuaThai.com
สนง.ส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ
มูลนิธิการแพทย์ทางเลือกเพื่อมะเร็ง
ได้รับความนิยมสูง
ข่าวสารล่าสุด
สถิติการใช้งาน
ผู้เยี่ยมชม: 3026134
หน้าแรก/Home arrow สมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
สมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย อ.อุไรรัตน์ สิงหนาท-Webmaster   

รายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

 

คุณสมบัติของสมาชิก

- มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย

  ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย

- สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยหรือกำลังศึกษาในหลักสูตรด้านการแพทย์แผนไทยทั้งจากสถาบัน

  การศึกษาหรือโดยวิธีมอบตัวศิษย์

- รอสอบรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย

- เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย (เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และการนวดไทย)

  การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ รวมถึงสปาเพื่อสุขภาพ

 

สิทธิที่สมาชิกจะได้รับ

- บัตรประจำตัวสมาชิก

- มีโอกาสเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานของชมรมฯ

- เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ เช่น การติวเพื่อเตรียมสอบรับใบอนุญาต การประชุมวิชาการประจำปี

- เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ด้วย (กรุณาระบุชื่อที่ต้องการและรหัสในการล็อคอินมาด้วยในเอกสารการสมัครสมาชิก)

- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของชมรมโดยผ่านทางเว็บไซต์ เช่น บทความ ข้อมูลจากตำราการแพทย์แผนไทย

  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เป็นต้น

- ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางเว็บบอร์ด เช่น ประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมต่างๆ

- แจ้งความจำนงเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ต้องการหรือแจ้งตำแหน่งงานว่างที่รับสมัครด้านการแพทย์แผนไทย

  และการแพทย์ทางเลือก ตลอดจนสปาเพื่อสุขภาพ โดยผ่านทางเว็บบอร์ด

- ลงโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์และกิจกรรมในเว็บในอัตราสมาชิก

 

วิธีการสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ

       ท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพแพทย์แผนไทย ให้ดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์เอกสารหน้านี้

เมื่อกรอกข้อมูลและโอนเงินค่าสมาชิกรายปีแรก จำนวน 50 บาทแล้ว (บัญชีออมทรัพย์ธนาคาร

กสิกรไทย สาขาถนนสุขาภิบาล 1 ชื่อบัญชี "อุไรรัตน์ สิงหนาท" เลขที่ 077-2482906) ให้จัด

ส่งคืนพร้อมหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุในใบสมัคร(หลักฐานการโอนเงินด้วย) ส่งทางปณ. โดยส่งมาที่

       คุณอุไรรัตน์ สิงหนาท 106/31 ม.4 ถนนรามอิทรา กม.12 แขวง/เขตคันนายาว กทม. 10230

       ระบุข้อความวงเล็บด้านล่างซอง ดังนี้ (สมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพการแพทย์แผนไทย)

 
Image
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 15 February 2012 )
Free template "Frozen New Year" by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft! You have got this template gratis, so don't become a freak.